edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คู่มือ/เอกสารประกอบ
สำหรับนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 1
 1. คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปี 1
  (ชนิดไฟล์ .pdf)
 2. สมุดบันทึกการนิเทศฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  (ชนิดไฟล์ .pdf)
สำหรับนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 2
 1. คู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
  (ชนิดไฟล์ .pdf)
 2. สมุดบันทึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  (ชนิดไฟล์ .pdf)
 3. สมุดบันทึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  (ชนิดไฟล์ .doc)
สำหรับนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 3
 1. คู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
  (ชนิดไฟล์ .pdf)
 2. สมุดบันทึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  (ชนิดไฟล์ .pdf)
 3. สมุดบันทึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  (ชนิดไฟล์ .doc)
สำหรับนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 4
 1. คู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
  (ชนิดไฟล์ .pdf)
 2. คู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
  (ชนิดไฟล์ .doc)
สำหรับนักศึกษา ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5
 1. คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  (ชนิดไฟล์ .pdf)
 2. สมุดบันทึกการนิเทศ
  (ชนิดไฟล์ .pdf)
 3. สมุดบันทึกการนิเทศ
  (ชนิดไฟล์ .doc)
ปรับปรุง 28/06/2565

ติดต่อศูนย์ฝึกฯ
โทรศัพท์ : 054 241 229
อีเมล : pec_edulpru@g.lpru.ac.th

ปฏิทินการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี
2) มีความมุ่งมั้น ตั้งใจ
3) ไม่ต้องมีพื้นฐานในการพัฒนาสื่อ

ทางคณะจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรอกใบสมัครได้ที่ edu.lpru.ac.th/g-176
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
 • ไลน์ไอดี : 0835807665

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  153
  เมื่อวาน
  121
  เดือนนี้
  4,546
  เดือนที่แล้ว
  4,078
  ปีนี้
  43,553
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  194,539
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง