• สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน เข้าร่วมอบรม "การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ" (ผ่านระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น.
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แบบออนไลน์ (เพิ่มเติม) รับสมัครตั้งแวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 - (จำนวนรับสมัครอาจารย์ 19 คน ) - (จำนวนรับสมัครนักศึกษา 266 คน )
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและร่วมกิจกรรม งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผนดิน" ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักศึกษา (เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง ฯลฯ) ในโครงการ "ครูปันสุข"
  • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564