edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
   พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
   ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 52 ชั้น 2 (อาคารคณะครุศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในเวลาทำการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ www.edulpru.com ระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน 2564 (สำหรับระบบออนไลน์ยื่นได้ทุกวัน)

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบ
   คณะครุศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 26 เมษายน 2564 สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 สำหรับเวลาและสถานที่สอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ โดยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สมัคร บนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ www.edulpru.com

*อ่านรายละเอียดทั้งหมดจากประกาศแนบ
*ผู้สมัครจะต้องล็อคอินเข้าระบบ G-mail ก่อน จึงจะสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ !

*เปิดให้ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  132
  เมื่อวาน
  86
  เดือนนี้
  950
  เดือนที่แล้ว
  3,707
  ปีนี้
  35,879
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  186,865
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง