edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี
ดูทั้งหมด
ภาพข่าวกิจกรรมคณะ
29/06/65 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่นักศึกษาในการสืบสานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ โดยมีวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการฯ พร้อมด้วย ดร.สุธิดา พลชำนิ หัวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้ายดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตร...
25-26/06/65 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 อาจารย์อภิรดี จีนคร้าม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินโครงการค่ายวิชาการกลุ่มสาระและแนะแนวการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่...
25/06/65 สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 65 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนระดับประถมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้...
ดูทั้งหมด
ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
ดูทั้งหมด
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

วิดีทัศน์ / เพลง
วิดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง คนบ้านครู
เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
ดูทั้งหมด
คณะครุศาสตร์ บน Facebook
ดูตารางการขอใช้ซอฟต์แวร์ (สำหรับบุคลากรเท่านั้น !)

แนะนำหนังสือห้องสมุดคณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนสำหรับครูประถม

การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา

ทักษะการคิดสำหรับครูในศตวรรษที่ 21

เอกสารประกอบรายวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระบบสืบค้นหนังสือ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  103
  เมื่อวาน
  140
  เดือนนี้
  296
  เดือนที่แล้ว
  4,132
  ปีนี้
  31,518
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  182,504
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง