edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี
ดูทั้งหมด
ภาพข่าวกิจกรรมคณะ
10/08/65 คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา...
06-07/08/65 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา...
05/08/65 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย “กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัย ราชภัฏ”...
ดูทั้งหมด
ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
ดูทั้งหมด
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

วิดีทัศน์ / เพลง
วิดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง คนบ้านครู
เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
ดูทั้งหมด
คณะครุศาสตร์ บน Facebook
ดูตารางการขอใช้ซอฟต์แวร์ (สำหรับบุคลากรเท่านั้น !)

แนะนำหนังสือห้องสมุดคณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนสำหรับครูประถม

การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา

ทักษะการคิดสำหรับครูในศตวรรษที่ 21

เอกสารประกอบรายวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระบบสืบค้นหนังสือ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  25
  เมื่อวาน
  157
  เดือนนี้
  1,913
  เดือนที่แล้ว
  3,707
  ปีนี้
  36,842
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  187,828
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง