• ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
  • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา