ระบบบันทึกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

 

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ใช้
เลขประจำตัวพนักงาน
รหัสผ่าน
วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 01082526

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดยงานสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง IT Edu LPRU.