น. ศุกร์ , 23 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี
ดูทั้งหมด
ภาพข่าวกิจกรรม
20/2/67 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่เข้าร่วมแข่งขัน 2 การแข่งขันทักษะในระดับภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง..
19/2/67 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 : นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ ห้องประชุมแม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง..
16/2/67 เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครุศาสตร์ มรภ.ลำปาง ดำเนินการจัดอบรม Module ที่ 3 การนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีประเด็นการนำเสนอ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ศาสตร์พระราชา/พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา 2) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learnin..
16/2/67 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เมาะ MAEMOH Education Expo 2024 และเปิดบ้านวิชาการ "48 ปี แม่เมาะวิทยาพัฒนาการศึกษาสู่ความยั่งยืน MMWS. Smart School" ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา การร่วมงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เมาะ..
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
ดูทั้งหมด
สืบค้น/แนะนำหนังสือใหม่
ระบบสืบค้นหนังสือ

ข้อสอบคู่ขนานวิชาชีพครู เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู

ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู พ.ศ.2564-2565

ChatGPT AI ปฏิวัติโลก

คู่มือพัฒนาแอปพลิเคชัน Multi-Platform ด้วย .NET MAUI

การทดสอบ การวัดผล และประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

พัฒนา IOT บนไมโครคอนโทรเลอร์ ESP32 ด้วยภาษาไมโครไพทอน

วิดีทัศน์ / เพลง
แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2566
เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพลง คนบ้านครู
เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
ดูทั้งหมด
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ บน Facebook

หน่วยงานภายใน ม.ราชภัฏลำปาง
ติดต่อคณะครุศาสตร์
 • ที่อยู่ : 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 054 241 303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083 580 7665
 • E-Mail : edu@lpru.ac.th
 • Line ID : @edulpru
 • Website : www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์ (St. 06/11/2560)
  วันนี้
  247
  เมื่อวาน
  296
  เดือนนี้
  6,310
  เดือนที่แล้ว
  8,376
  ปีนี้
  14,686
  ปีที่แล้ว
  66,681
  ทั้งหมด
  297,535
  ©2024 - ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป.