/ / /
น. วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

C O N G R A T U L A T I O N S
ภาพข่าวกิจกรรม
12/6/67 วันที่ 12 มิ.ย. 67 โครงการพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อ Computational Thinking & CS Unplugged แบบ Active Learning ณ ห้องประชุมประสิทธิศาสตร์ อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว และ ผศ.ป..
11/6/67 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี รศ.สมชาย เมืองมูล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน..
8-9/6/67 เมื่อวันที่ 8-9 มิ.ย. 67 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรม สำหรับครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย และศิษย์เก่า เรื่อง จัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร..
29/5/67 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ วัดปงสนุกเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้เชิงช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นลำปาง (สกุลช่างลำปาง) ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์..
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
สืบค้น/แนะนำหนังสือใหม่
ระบบสืบค้นหนังสือ

กฎหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา

ราชบัณฑิตยสภา สังคมใหม่ ศึกษาศาตร์ใหม่ การบริหารศึกษาใหม่

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 ก.ย. ถึง ธ.ค.66

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ค. ถึง ส.ค.66

พลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาครู โดยใช้ PLC

วิดีทัศน์ / เพลง
แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพลง คนบ้านครู
เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
ดูทั้งหมด

คณะครุศาสตร์ บน Facebook
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

หน่วยงานภายใน ม.ราชภัฏลำปาง
สถิติการเข้าเว็บไซต์ ( เริ่ม 06 พ.ย. 2560 )
วันนี้
12
เมื่อวาน
249
เดือนนี้
2,916
เดือนที่แล้ว
5,923
ปีนี้
38,087
ปีที่แล้ว
66,681
ทั้งหมด
320,936
ติดต่อคณะครุศาสตร์
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เว็บไซต์
เพจ facebook
©2024 - ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป.