นาที 6 ธันวาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี
ดูทั้งหมด
ภาพข่าวกิจกรรม
30/11/66 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ อ.ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต และ อ.ดร.ศรวัส ศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ ในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ย..
25/11/66 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่สายพิณ ปิยะโกศล มารดาของ อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล..
24/11/66 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2566 และมอบรางวัลการประกวดกระทงฝีมือ (กระทงเล็ก) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง..
23/11/66 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มรุ้งอรุณซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์จดทะเบียนกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง จัดสัมมนาในหัวข้อ “ดูหนังฟังเสวนาเรื่องสิทธิมนุษยชนในระบบการศึก..
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
ดูทั้งหมด
สืบค้น/แนะนำหนังสือใหม่

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม

เรียนรู้ เข้าใจ เติมไฟเพื่อลูก คนพิเศษ

สะเต็มศึกษา นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ

การพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

Sentence Structure

ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข

วิดีทัศน์ / เพลง
แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2566
เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพลง คนบ้านครู
เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
ดูทั้งหมด
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ บน Facebook

หน่วยงานภายใน ม.ราชภัฏลำปาง
ติดต่อคณะครุศาสตร์
 • ที่อยู่ : 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 054 241 303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083 580 7665
 • E-Mail : edu@lpru.ac.th
 • Line ID : @edulpru
 • Website : www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์ (St. 06/11/2560)
  วันนี้
  237
  เมื่อวาน
  171
  เดือนนี้
  997
  เดือนที่แล้ว
  7,973
  ปีนี้
  58,641
  ปีที่แล้ว
  65,182
  ทั้งหมด
  274,809
  ©2023 - ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป.