| | |
น. วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

C O N G R A T U L A T I O N S
ดูทั้งหมด
ภาพข่าวกิจกรรม
14/5/67 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาการศึกษานครลำปาง และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมเวทีการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อเด็กทุกคนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา..
8/5/67 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี Workshop ครูสตางค์ โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นำทีมโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสมิตานันช์ พรหมพินิจ และทีมงาน ประกอบด้วย คุณไพโรจน์ เงาวิจิตร คุณจารุมาส ปาละรัต..
7/5/67 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 64) ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจ..
2/5/67 วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชา​วิธีวิทยาการ​วิจัยและการประเมิน คณะ​ครุศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ลำปาง​ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย SEM" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุนทรพจน์​ ดำรงพานิช สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา​ มหาวิทยาลั..
ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
สืบค้น/แนะนำหนังสือใหม่
ระบบสืบค้นหนังสือ

กฎหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา

ราชบัณฑิตยสภา สังคมใหม่ ศึกษาศาตร์ใหม่ การบริหารศึกษาใหม่

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 ก.ย. ถึง ธ.ค.66

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ค. ถึง ส.ค.66

พลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาครู โดยใช้ PLC

วิดีทัศน์ / เพลง
แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2566
เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพลง คนบ้านครู
เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
ดูทั้งหมด

คณะครุศาสตร์ บน Facebook
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

หน่วยงานภายใน ม.ราชภัฏลำปาง
ติดต่อคณะครุศาสตร์
 • ที่อยู่ : 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 054 241 303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083 580 7665
 • E-Mail : edu@lpru.ac.th
 • Line ID : @edulpru
 • Website : www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์ (St. 06/11/2560)
  วันนี้
  73
  เมื่อวาน
  171
  เดือนนี้
  3,869
  เดือนที่แล้ว
  5,716
  ปีนี้
  33,117
  ปีที่แล้ว
  66,681
  ทั้งหมด
  315,966
  ©2024 - ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป.